Empowering European
Electrification

Battery 3 on litiumin etsintään keskittyvä australialais-suomalainen malminetsintäyhtiö, jonka tavoitteena on olla mukana kehittämässä EU:n itsenäistä, omavaraista ja läpinäkyvää akkuarvoketjua.

Miksi Eurooppa?

Euroopassa on enenevässä määrin herätty siihen, että omat litiumvarat ovat välttämättömiä kokonaisen akkuarvoketjun luomisessa. Ne vähentävät riippuvuutta Kiinan, Australian ja Etelä-Amerikan tuonnista, joka osaltaan altistaa yhteisöä geopoliittisille riskeille ja toimitusketjujen häiriöille. EU:n investoinnit akkuja tuottaviin jättitehtaisiin ajavat akkuarvoketjun loppupään kehitystä eteenpäin.

giga-factories graph

Source: CIC energiGUNE


Eurooppalaisen akkuarvoketjun alku- ja loppupään investoinnit ovat epätasapainossa.

Hiilivapaan, kokonaisvastuullisen ja luotettavan akkutuotannon varmistaminen edellyttää kykyä kehittää eurooppalaisia litiumkaivoshankkeita.

Euroopassa on maailman toiseksi suurimmat akku- ja sähköautomarkkinat.


18x


Litiumin tuotannon kasvutarve vuoteen 2030 mennessä.1


1.3 TWH


EU:n akkutuotannon määrä vuonna 2030 (50 x tuotannon määrä vuonna 2022).2


80%


Tavoite eurooppalaisista raaka-ainelähteistä toimitettavalle litiumin osuudelle.3


98%


Australiasta, Etelä-Amerikasta ja Kiinasta tuodun litiumin tämänhetkinen osuus.4

1 Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study
2 2022 Battery Atlas, Rwthaachen University
3 Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study
4 Benchmark Minerals, Wood Mackenzie, IEA

“Tavoitteemme olla ensimmäinen ilmastoneutraali manner vaarantuu ilman varmoja ja kestävällä tavalla hyödynnettäviä raaka-ainelähteitä.”

Ursula von der Leyen – Euroopan komission puheenjohtaja


“Varma ja kestävällä tavalla toimiva raaka-ainehuolto on joustavan ja sitkeän talouden edellytys. Eurooppa tarvitsee esimerkiksi pelkästään sähköautojen ja energiavarastojen akkuihin jopa 18 kertaa enemmän litiumia vuoteen 2030 mennessä, ja jopa 60 kertaa enemmän vuoteen 2050 mennessä.”

Maroš Šefčovič – Euroopan komission toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaava varapuheenjohtaja

Miksi Suomi?


finland-flag

Akkumineraaliteollisuuden kehittämisellä Suomessa – EU:n hiilirajan sisälle sijoittuvassa maassa, jossa on rikkaat luonnonvarat sekä houkuttelevat investointi- ja poliittiset näkymät – on jatkossa merkittävä rooli Euroopan hiilipäästöjen vähentämisessä.52%


Uudistuvien energialähteiden osuus Suomen energiankulutuksesta.1


AA+


Vakaa investointiympäristö.2


125 GWH


Strategisen naapurimaan, Norjan, ennustetaan olevan Euroopan 3. suurin akkutuottaja vuoteen 2030 mennessä.3


No. 1


Suomen sijoitus houkuttelevimpien eurooppalaisten kaivosinvestointimaiden joukossa 5 vuotta peräkkäin.4

1 Tilastokeskus
2 Luottoluokituslaitos Standard & Poors
3 2022 Battery Atlas, Rwthaachen University
4 Fraser Institute

Varausalueet


The Noronkorpi, Eräjärvi and Sundvik Regions in the west, Kurkivaara, Lökkiö and Pykälä Regions in the east were identified as areas of interest, after the team conducted a detailed study using Finnish GTK Data.

Small reservation footprints were prioritised to minimise local stakeholder impact, preserve areas of natural beauty and avoid Natura 2000 conservation areas.

Northern regions were intentionally avoided in to avert disruption to First Nations People and Native Reindeer Migration.

The Kurkivaara, Lokkio and Pykala regions were chosen due to prospective geological potential & presence of LCT pegmatites.
 • SUOMI INVESTOINTIKOHTEENA
SUOMI INVESTOINTIKOHTEENA
 • Merkittävä määrä uusiutuvaa sähköntuotantoa.
 • Vahva, kehittynyt talous.
 • Vakaa & demokraattinen hallinto.
 • Selkeä & läpinäkyvä lainsäädäntö.
 • Vahva kaivoslainsäädäntö & saatavilla olevat maailmanluokan geologiset tietoaineistot.
 • SUOMI MALMINETSINTÄKOHTEENA
SUOMI MALMINETSINTÄKOHTEENA
 • Hyvin malmipotentiaalinen geologia.
 • Hyvin koulutettu väestö.
 • Erinomainen infrastruktuuri.
 • Kehttyvä kotimainen malmijalostus.
 • Omaa maailmanluokan kaivosteollisuutta.

Virallinen nimi

BATTERY3 PTY LTD

Yhteystiedot


battery3.fiinfo@battery3.fi


Tytäryhtiö Suomessa

BATTERY3 FINLAND OY

Suomen yhteystiedot


info@battery3.fi

Helsinki, Finland


OTA YHTEYTTÄ

Follow Our Activity